Tài trợ học bổng cho 98 trẻ em mồ côi do dịch COVID-19

Tổng kinh phí dự kiến tài trợ cho chương trình khoảng 13 tỉ đồng, trong đó riêng Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia đóng góp khoảng 6 tỉ đồng.

Thứ bảy, 22/01/2022 | 17:27

Thời sự

Nghệ thuật đàm phán 14:29

Nghệ thuật đàm phán

Thứ hai, 16/05/2022 | 14:20