Taliban loại bỏ các môn học trái ngược với Sharia khỏi chương trình giảng dạy