Taliban yêu cầu nam sinh và thầy giáo tới trường học