Tạm giữ đối tượng vác dao chém thủng thuyền của lực lượng sơ tán dân