Tấm lòng của người dân Tuyên Quang hướng về Hà Nội

Phóng sự ảnh - Số 2438: Tấm lòng của người dân Tuyên Quang hướng về Hà Nội.

Thứ tư, 22/09/2021 16:02

Thời sự