Tạm ngừng sản xuất, kinh doanh do Covid có nộp môn bài?

Dịch bệnh Covid-19 đã làm cho nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh dài hạn. Vậy, doanh nghiệp có cần phải nộp lệ phí môn bài nếu ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm không?

Cơ sở sản xuất, kinh doanh tạm ngừng hoạt động do Covid nộp môn bài ra sao... Ảnh: Internet

Theo hướng dẫn của Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 quy định về lệ phí môn bài thì người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh.

Yêu cầu là cơ sở sản xuất, kinh doanh gửivăn bản tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh đến cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30/1 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, để được miễn lệ phí môn bài trong năm tạm ngừng sản xuất, kinh doanh phải thỏa mãn 3 điều kiện:

(1) Thời gian tạm ngừng trong một năm dương lịch (tức từ 01/01 đến 31/12);

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.

Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Để được miễn môn bài trong năm tạm ngừng sản xuất, kinh doanh phải thỏa mãn 3 điều kiện theo hướng dẫn tại Điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP. Ảnh: Internet

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động.

Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm ra hoạt động.

(2) Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hàng năm;

Đồng thời, theo khoản 1, Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất trước 3 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng .

(3) Chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng.

Trường hợp không thỏa mãn 3 điều kiện này thì doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm.

Theo Nhã Vy/Tiêu Dùng Link Gốc:           Copy Link
https://tieudung.vn/doanh-nghiep/tam-ngung-san-xuat-kinh-doanh-do-covid-co-nop-mon-bai-57501.html

Tags: Internet Theo  |  1 Thời  |  2 Điều 1 Nghị  |  Internet Hộ  |  2 Văn  |  Điều 206 Luật Doanh  |  3 Chưa