Tầm nhìn 2030

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có 14 sáng kiến công trình được tặng giải thưởng Vifotec, 35 sáng kiến công trình được khen thưởng cấp Bộ Quốc phòng, 51 sáng kiến công trình được giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, 174 sáng kiến công trình được khen thưởng cấp Tổng cục. Những con số trên phần nào nói lên nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động trong toàn Tổng cục. Cũng chính là minh chứng cho chiến lược đúng đắn về xây dựng yếu tố con người có tầm nhìn 2030 và những năm tiếp theo của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thứ bảy, 24/07/2021 22:52

Thời sự

Giữ nghề cũ, nét xưa 27:00

Giữ nghề cũ, nét xưa

Thứ tư, 22/09/2021 | 16:14
Cảm xúc biên thùy 14:58

Cảm xúc biên thùy

Thứ tư, 22/09/2021 | 16:07