Tạm quên Omicron đi, đây mới là biến thể làm chao đảo châu Âu!