Tạm quên thầy Park, báo Indonesia tin Việt Nam thành công nhờ một 'cú đấm' mạnh tay khác