Tân sinh viên học online ngay khi vào ĐH: Khó khăn song hành cơ hội!