Tặng 1.000 suất quà cho lao động tự do gặp khó khăn do dịch COVID-19