Tăng mức trợ cấp xã hội hằng tháng từ ngày 1-7-2021

Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1-7-2021, trong đó quy định  mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng là 360.000 đồng/tháng, tăng 90.000 đồng so với Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội là 270.000 đồng/tháng.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ xác định mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội và các mức trợ giúp xã hội khác. Theo đó, mức trợ cấp xã hội hằng tháng được tính như sau:

Như vậy, những người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ nhận được mức tiền trợ cấp cao hơn so với trước đây. Theo đó, trẻ mồ côi dưới 4 tuổi; trẻ nhiễm HIV thuộc hộ nghèo được hưởng trợ cấp 900.000 đồng mỗi tháng (thay cho mức 675.000 đồng). Người từ đủ 60 đến đủ 80 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người phụng dưỡng được hưởng trợ cấp 540.000 đồng một tháng (thay cho mức 405.000 đồng). Người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp 720.000 đồng một tháng (thay cho mức 540.000 đồng). Người khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp 540.000 đồng mỗi tháng (thay cho mức 405.000 đồng)...

Nghị định 20/2021/NĐ-CP cũng quy định chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội khẩn cấp; chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà ở xã hội. Có 6 hình thức hỗ trợ khẩn cấp, gồm: Cấp lương thực và nhu yếu phẩm từ nguồn ngân sách nhà nước; trả chi phí điều trị người bị thương nặng; hỗ trợ chi phí mai táng; hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các lý do bất khả kháng khác; tạo việc làm, phát triển sản xuất.

Theo Tư Văn/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1004376/tang-muc-tro-cap-xa-hoi-hang-thang-tu-ngay-1-7-2021

Tags: trợ cấp xã hội  |  mức trợ cấp  |  an sinh xã hội  |  Đối tượng chính sách