Tây Nguyên: Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho người dân