Tây Ninh phát hiện 273 ca mắc Covid-19 mới trong một ngày