00:00

Tên lửa xuyên đất Kh-59MKM của Nga chuyên khắc chế đập Trung Quốc?

TIN LIÊN QUAN