Thái Bình hoàn tất việc đón hơn 1.000 công dân bị ảnh hưởng Covid-19 hồi hương