Thái Bình lần đầu sử dụng xe tiêm vaccine lưu động