Thái Lan: Học sinh ở Bangkok được tiêm chủng để chuẩn bị đến trường