Thái Lan cân nhắc nới lỏng thêm các biện pháp phòng dịch