Thái Lan đề xuất đưa quan hệ ASEAN-Trung Quốc theo hướng cùng có lợi