Thái Lan thúc đẩy đưa mô hình BCG vào chương trình nghị sự APEC