Thái Lan yêu cầu du khách từ châu Phi được nhập cảnh vẫn phải cách ly