Thái Nguyên: Thêm 2 bệnh viện trị COVID-19, thí điểm cách ly F1 ở nhà