Thái Nguyên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi