Thần tượng bị chê xấu và già, fan lập tức 'phục thù' cho Đan Trường bằng cách cực yêu