Thắng nghẹt thở Malaysia 2-1, tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử