Thanh Hóa: Thêm nhiều ca dương tính, học sinh Bỉm Sơn dừng đến trường