Thanh Hóa: 7 điều dưỡng mắc Covid-19, phong tỏa Bệnh viện Phổi