Thanh Hóa: Bệnh nhân dương tính từng đi nhiều huyện bán hàng