Thanh Hóa, Cà Mau tổ chức tiêm vaccine đảm bảo an toàn, đúng tiến độ