Thanh Hóa: Có 45 ca mắc mới, thêm một huyện xuất hiện 5 F0