Thanh Hoá: Có gần 74.000 hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh Thanh Hoá, hàng năm Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hoá đã tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện triển khai các phong trào thi đua vì người nghèo trên toàn tỉnh Thanh Hoá.

Trong 5 năm qua, tỉnh Thanh Hoá đã triển khai thực hiện phong trào thi đua 'Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau' gắn với phong trào thi đua 'Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới'; phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, lồng ghép các chương trình, dự án để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững và vươn lên khá giả.

Ngành cũng đã phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách BHYT, giúp khoảng 3,8 triệu lượt người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số được khám, chữa bệnh; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, tạo sinh kế và phục vụ nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt cho 73.857 hộ nghèo.

Đồng thời cũng đã hỗ trợ triển khai thực hiện 227 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, tổng kinh phí thực hiện là gần 98,2 tỷ đồng, giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tham gia; hỗ trợ đầu tư xây dựng 120 công trình giao thông, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, công trình thủy lợi, điện, nước sinh hoạt ... tại các huyện nghèo và xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi. Qua đó, đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo chuẩn tiếp cận đa chiều từ 13,51% (cuối năm 2015), xuống còn 3,27% (cuối năm 2019), bình quân giảm 2,56%/năm, vượt kế hoạch đề ra.

Các chính sách trợ giúp xã hội được ngành LĐ-TB&XH Thanh Hoá đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, bảo đảm chế độ trợ cấp thường xuyên cho 204.636 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và 875 đối tượng tại các đơn vị trực thuộc Sở. Đồng thời, tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân trong thời kỳ thiên tai, giáp hạt và dịp tết Nguyên đán để kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất; trong 05 năm, đã có 353.221 lượt nhân khẩu được hỗ trợ trên 7.286 tấn gạo.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025) bình quân hằng năm từ 1,5%/năm trở lên.

Theo THU HƯƠNG/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/thanh-hoa-co-gan-74000-ho-ngheo-duoc-ho-tro-vay-von-phat-trien-san-xuat-20200831202922927.htm

Tags: Thanh Hoá  |  phát triển  |  thực hiện  |  hộ nghèo  |  triển khai  |  kịp thời  |  bền vững  |  Sản xuất  |  Thi đua  |  phong trào