Thanh Hóa: Khẩn cấp tìm người liên quan đến 2 ca Covid-19 tại Bỉm Sơn