Thanh Hóa: Phát hiện 2 vợ chồng mắc Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn