Thanh Hóa: Phê bình lãnh đạo xã vì không quản lý, giám sát người về từ vùng có dịch