Thanh Hóa: Số ca mắc tại các ổ dịch tăng nhẹ trong ngày 21/10