Thanh Hóa: Thêm 97 ca mắc mới, có 6 F0 trong cộng đồng