Thanh Hóa bỏ kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm Covid-19