Thanh Hóa dùng một phần Bệnh viện Ung bướu tỉnh để điều trị COVID-19