Thanh Hóa phong tỏa Bệnh viện điều trị COVID-19 số 01