Thanh Hóa thành lập mới hàng chục công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước

Theo số liệu của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, trong 9 tháng năm 2021, tỉnh đã thành lập mới 53 công đoàn cơ sở. Đây sẽ là những tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tham gia quản lý Nhà nước.

Báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho thấy, trong 9 tháng năm 2021, nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, toàn tỉnh đã thành lập 53/62 công đoàn cơ sở (đạt 85,4% kế hoạch).

Trước đó, để triển khai hiệu quả công tác thành lập mới các tổ chức công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-LĐLĐ về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước năm 2021.

Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn đã chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện; khảo sát, nắm tình hình các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, phân loại các doanh nghiệp có đủ điều kiện, lập kế hoạch tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, người lao động gia nhập tổ chức công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa giao Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố phân công cán bộ có kinh nghiệm, uy tín, am hiểu pháp luật về lao động, công đoàn, có kiến thức về xã hội và kỹ năng giao tiếp để tiếp cận với chủ doanh nghiệp, người lao động nhằm tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở đảm bảo thực hiện đúng quy trình và thủ tục theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Theo HOÀNG MINH/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/thanh-hoa-thanh-lap-moi-hang-chuc-cong-doan-co-so-khu-vuc-ngoai-nha-nuoc-20210923105607767.htm

Tags: công đoàn cơ sở  |  Liên đoàn lao động  |  tỉnh Thanh Hóa  |  tổ chức công đoàn  |  người lao động  |  thành lập Công đoàn  |  thành lập Công đoàn cơ sở  |  chủ doanh nghiệp