Thanh Hóa tiếp tục phát sinh các ổ dịch trong cộng đồng