Thanh Hóa tiếp tục phát sinh ổ dịch ở huyện Thọ Xuân