Thánh lễ hôn phối của Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy: Chú rể săn sóc nhấc tà váy cho cô dâu