Thanh niên TPHCM mang nhiệt huyết, sức trẻ hỗ trợ Sóc Trăng chống dịch