Thanh niên Thủ đô sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Quân đội là trường học lớn của thế hệ trẻ, trong môi trường này, lớp lớp thế hệ thanh niên đã phấn đấu rèn luyện và trưởng thành. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước chỉ ít ngày tới, cùng với cả nước, nhiều thanh niên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ lên đường tòng quân với một niềm tin, quyết tâm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả bảo vệ Tổ quốc. Với họ, tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân mà còn là cơ hội để rèn luyện và trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Thứ tư, 24/02/2021 15:06

Thời sự

Tự vệ cùng võ gậy 13:17

Tự vệ cùng võ gậy

Thứ ba, 11/05/2021 | 10:57
Niềm tin và hạnh phúc 14:15

Niềm tin và hạnh phúc

Thứ hai, 10/05/2021 | 15:24