Thanh niên bôi đen mặt cầm đĩa lạp xưởng bị công an mời làm việc