Thanh niên đi cướp ngân hàng còn mải buôn điện thoại

Vác dao bầu vào ngân hàng cướp đúng lúc có điện thoại, trong lúc giơ dao lên, tên cướp cố nghe nốt... khiến nữ nhân viên không nhịn nổi cười.

Thứ tư, 01/09/2021 19:16

Thời sự