Thành phố Hồ Chí Minh: Thêm nhiều bệnh nhân nặng được xuất viện về nhà