Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đóng cửa Bệnh viện dã chiến đầu tiên